Мравки

1280473601_51493_1Гаранция за качествено унищожаване.

При унищожаване на мравки, с професионалните препарати които използваме, още след първата обработка се постига около 98% успеваемост.

Важно: За да се гарантира дълготраен ефект се налага изпръскване на всички помещения в засегнатия обект, тъй като мравчените колонии често прокопават миниатюрни тунели във всички помещения под ламината, теракота и другите настилки. Ефекта от пръскането в повечето случаи настъпва между 3 и 14 ден в зависимост от числеността на колонията и вида на мравките.

С какви препарати работим и колко време отнема обработката на помещението:

  • Препаратите с които работим са едни от най-съвременните за убиване инсектициди и други вредители, които не са канцерогенни, ракообразуващи и не се налага да напускате обработените от нас помещения за повече от половин до един час. Изключение правят случаите, когато има бременни жени или малки деца – до 2 годишна възраст, тогава помещенията се напускат за минимум до 2 часа.
  • Преди отново да влезете в жилището е достатъчно да проветрите само за около 15 минути.
  • При трудно подвижни хора, може да оставите прозорците отворени по време на самото пръскане. Така действието няма да се намали, а само ще се забави с няколко дни.
  • Услугата защита от мравки отнема до 30 минути в зависимост от площта на жилището.