Дървеници

изтеглен файл

Дървениците биват 2 вида:

 • постелни дървеници – смучат кръв от хората
 • горските дървеници – обитават храсти и дървета в природата

Нахапванията от постелни или известни още като креватни дървеници, стават предимно през нощта, като често първоначално се бъркат с ухапване от бълхи, комари и дори кърлежи. Индикация за наличие на тези насекоми от по-дълъг период са: кафеникаво червените малки точици засъхнала кръв по рамките на матраците и леглата, а също по стените, възглавниците и чаршафите.

Разпространението на тези вредители става най-често или пасивно – при транспортиране на мебели, дрехи или друг багаж, или активно – при предвижване на собствен ход по стени на жилищата, а в някои случаи и с помощта на птиците и прилепите.

Препаратите които използваме:

При борба с дървениците, както и с другите вредители, използваме само препарати от най-висок клас, които не са канцерогенни т.е. не са ракообразуващи и са одобрени за професионална употреба от Министерство на здравеопазването.

Нашите гаранции за унищожаването на дървеници:

Даваме пълна гаранция за качествено унищожаване на дървеници при следните случаи:

 • Ако сте напълно сигурни, че проблема не е повече от 5 до 7 дни, считано от първото ухапване, тогава е нужно да се направят поне две обработки. За съжаление тази индикация в повечето случаи е подвеждаща, защото през първите дни възрастните индивиди могат да кръвосмучат дори само веднъж, и едва когато вече се излюпят снесените от тях яйца да зачестяват ухапванията, тъй като популацията е нараснала и се нуждае от още кръв. Това означава, че могат да се наложат и три последователни третирания.
 • Ако сте установили наличие дори на една дървеница преди повече от 10 до 14 дни, е най-правилно да се направят три последователни третирания.
 • Ако са забелязани дори единични насекоми преди повече от 20 дни се налага да се извършат четири последователни пръскания.Важно: Интервалът между първото и второто третиране трябва да е между 7 и 10 дни и най-късно до 14 дни, а периода между второто и третото пръскане се определя индивидуално и варира между 10 и 20 дни. След всяко пръскане не трябва да отмивате препарата поне 72 часа, но подът може да се мете или прахосмучи.

Отстъпки при повторно пръскане срещу дървеници:

 • След първоначалната обработка за убиване на дървеници, всяко следващо третиране е с 10% отстъпка.

Подготовка на помещенията при борба с тези вредители:

 • В засегнатите жилищни сгради, трябва да се обработят всички помещения, които се обитават, а не само местата на които спите или отпочивате.
 • Ден преди да ви посетим е желателно да изчистите внимателно целия под, за да се отстранят част от яйцата им.
 • Приберете всичките си дрехи в гардеробите (като е добре да няма такива, които да са пакетирани в найлонови торби), така че да може свободно да се изпръскат всички вертикални и хоризонтални вътрешни плоскости.
 • Изпирайте личното и спалното си бельо на повече от 45 градуса температура, каbedbugкто преди, така и след третирането на имота.
 • След обработка трябва да излезете и да затворите плътно помещенията поне за 60 минути.
 • Преди отново да влезете в жилището проветрете добре за около 15 минути.