Стоножки

0058Видове стоножки срещани у нас:

Сколопендри

Сколопендрите,  които са най-разпространени у нас  са  Scolopendra Cingulata и се срещат почти  във всички региони на България. Достигат на дължина до 25 см, а оцветяването на тялото им варира от кафеникав до червен, черен, червен или бежов цвят.  Броят им може да стигне до 350. За разлика от обикновената къщна стоножка тя е много агресивна, храни се с всякакви по-малки от  размера й насекоми, та  дори с гущери.

Скрипя

Скрипята е по-дребна  от гореописаните многоножки и достига едва 2-3 см дължина, но също е хищна и се храни с насекоми, червеи и други безгръбначни животни. Понякога освен под камъни или в близост до сухи дървета се среща и в жилищата.

С какви препарати работим и колко време отнема обработката на помещението:

  • Препаратите с които работим са едни от най-съвременните за убиване на хлебарки, които не са канцерогенни, ракообразуващи и не се налага да напускате обработените от нас помещения за повече от половин до един час. Изключение правят случаите, когато има бременни жени или малки деца – до 2 годишна възраст, тогава помещенията се напускат за минимум до 2 часа.
  • Преди отново да влезете в жилището е достатъчно да проветрите само за около 15 минути.
  • При трудно подвижни хора, може да оставите прозорците отворени по време на самото пръскане. Така действието няма да се намали, а само ще се забави с няколко дни.
  • Изпръскването на помещение от около 60-70 кв.м. се извършва за около 15Scolopendra_cingulata_1-20 минути. Желателно е да няма разпръснати по пода хранителни продукти на хора или животни.

Най-подходящото време за пръскане срещу стоножките (щипалките), сколопендрите и скрипята  е през пролетта и лятото или веднага при наличието на единични екземпляри. Все по-често се забелязват и в домовете по родното ни Черноморие в края на есента, когато търсят убежище за през зимата. Тогава също е добре да се пръска срещу тях.