Хлебарки

BROWN COC

В света са познати над 3500 вида хлебарки от които едва около 1% – 2% живеят в пряка близост до хората. В България от тези вредни насекоми са най-срещани основно 3 вида. Това са: Blattella germanica или Кафява хлебарка, Blatta оrientalis или Черна хлебарка и Кафяво-ивичеста или Мебелна хлебарка.

Най-често те се разпространяват активно – на собствен ход или пасивно – чрез пренасяне на багаж, хранителни продукти, електрически уреди и дори чрез залепнали по подметките ви техни яйца – оотеки.

 

С какви препарати работим и колко време отнема обработката на помещението:

  • Препаратите с които работим са едни от най-съвременните за убиване на хлебарки, които не са канцерогенни, ракообразуващи и не се налага да напускате обработените от нас помещения за повече от половин до един час. Изключение правят случаите, когато има бременни жени или малки деца – до 2 годишна възраст, тогава помещенията се напускат за минимум до 2 часа.
  • Преди отново да влезете в жилището е достатъчно да проветрите само за около 15 минути.
  • При трудно подвижни хора, може да оставите прозорците отворени по време на самото пръскане. Така действието няма да се намали, а само ще се забави с няколко дни.
  • Услугата защита от хлебарки отнема до 30 минути в зависимост от площта на жилището.

Какви гаранции и отстъпки даваме при унищожаване на хлебарки:

  • В повечето случаи фирма АЗАРА 99 дава 100% гаранция за качествено унищожаване на хлебарките още след първото пръскане.
  • Повторно третиране на имота се налагат само в случаите, когато се забелязват дори единични екземпляри през деня, което е сигурна индикация за завишена численост на тези насекоми, тъй като те са активни предимно през нощта. В тези случаи за да е по-качествен ефекта от обработката, интервала между двете пръскания трябва да е между 20 и 30 дни, като при повторното третиране се ползва 10 лева отстъпка спрямо цената от първоначалното.
  • От натрупаният ни до сега опит е добре да знаете, че за постигане на продължителен ефект е нужно да се обработят всички помещения на засегнатия обект. В противен случай, рискувате хлебарките да се пренесат от едно помещение в друго, тъй като препаратът действа само там където е нанесен.

След обработката на обекта:

  • Не отмивайте препарата (може да метете или прахосмучите) минимум 72 часа след пръскането, на разстояние една педя от стените. Колкото по-дълго остане препарата ни, толкова по-добър ще е ефекта.
  • Въпреки че работим с най-добрите препарати, би било добре, да не се допускат малки деца да имат допир с пръсканите от нас повърхности.
  • Вечерта след обработката е добре да запушите каналите в дома си – канала на мивката в кухнята, както и този на душа в банята са най-важни.