Дератизация

За дератизация се считат всички мероприятия свързани с професионалното унищожаване на вредни гризачи, каквито са:

Тя може да се извършва, чрез химични (отрови), физични (капани и др.) и биологични (естествени врагове – грабливи птици, змии, котки и  др) методи. Дератизация се дели на:

  • домашна (апартаменти, мазета и др.)
  • канална (в канализационната мрежа)
  • външна (полева)

Важно е да знаете, че при извършване на тази услуга, от нашата фирма, не се налага да излизате от подлежащите на обработка помещения, тъй като използваните от нас препарати са от най-високо качество и не отделят във въздуха вредни химикали или неприятна миризма.