Дезинсекция

Борбата с насекоми се извършва под контрола на РЗИ (ХЕИ), БАБХ и Министерство на здравеопазването.

Чрез дезинсекцията премахваме повече от 20 вида летящи и пълзящи вредители сред които: