Мухи

11При борба с мухите:

Работим само с най-съвременните препарати за борба с мухи, които не са канцерогенни и същевременно нанасят ударен ефект върху цялата популация, като не се налага да напускате обработените помещенията, тъй като не отделят вредни вещества във въздуха.

 

 

 

Предлагаме два универсални метода за унищожаване на мухи:

  • Чрез пръскане на нападнатите от мухи помещения – той е по-подходящ за големи промишлени помещения.
  • Чрез намазване на препарати съдържащи феромони и атрактанти, които привличат тези вредни летящи насекоми. Той е изключително дискретен и ефективен и също както пръскането дава гарантирани резултати в кратки срокове.

Важно: За постигане на по-бърз и продължителен ефект препоръчваме при по-големите обекти да се извърши комбинация от пръскане и намазване с феромони срещу мухи.

Препаратите, които ползваме са изключително ефективни и мухите започват да умират масово още на първия час след третирането. Действието на препаратите продължава около 2-3 месеца, като най-силен е ефекта през първите 30-45 дни. Имайки предвид спецификата на този вредител, това е много продължителен период.