Мишки

19-1310021639460-LПрофесионалните препарати с които работим за убиване на мишки ни позволяват да гарантираме, че след залагането им те не отделят токсични вещества или неприятна миризма. Не се налага да се напускат обработените помещения, но е добре да се ограничи достъпа на хора (и най-вече на деца) и животни до заложените препарати.

Мишките макар и по рядко от плъховете също успяват да се приспособят към някои от широко разпространените препарати.  Ето защо ние използваме само най-ефективни професионалните родентициди, които в 99% от случаите унищожават гризачите в леговищата им – далеч от местата, където са били заложени препаратите.

Важно: Много често след борба с мишки се налага да бъде извършена и дезинфекция, тъй като гризачите са преносители на множество болестотворни микроорганизми.

Преди и след дератизация.

  • Приберете всички храни – зеленчуци, плодове, млечни продукти и т.н. в трудно достъпни за плъховете места.
  • Не размествайте препаратите, които са заложени, а ако това е наложително задължително го направете с чисти латексови ръкавици за еднократна употреба.
  • Огледайте се добре и запушете всички видими дупки и пукнатини по-големи от 1 см .

Гаранции при борба с мишки.

  • Гаранциите ни при борба с мишки зависят най-вече от броя и числеността на популацията им, а също и от местоположението на обекта.
  • Трябва да се обработят всички помещения от засегнатия обект, а ако той се намира в близост до открити тревни площи или поле, е най-добре да се третира и във външния му периметър.
  • Даваме 100% гаранция, че използваните от нас препарати унищожават плъховете дори след еднократна консумация, но ако има висока популация от гризачи може да се наложат две последователни третирания в интервал от 10-20 дни.

Важно: наличието видимо на един плъх не означава, че няма други екземпляри, тъй като тези вредители живеят в колонии често надвишаващи 100 индивида.