Плъхове

618x346Плъховете подобно на хлебарките са един от малкото вредители, които много бързо се приспособяват към химични препарати и лесно развиват резистентност.

Ползваните от нас професионални препарати не отделят неприятна миризми или токсични вещества които да вредят на хората. Не се налага да се напускат обработените помещения, но трябва да се ограничава достъпът на хора и животни до заложените препарати.

Тъй като плъховете лесно се приспособяват към много от широко употребяваните препарати, ние използваме за убиването им само най-ефективните професионални родентициди, които действат между 5-10 дни след консумация. Съвременните родентициди, които ползваме в 99% от случаите убиват гризачите в леговищата им т.е. далеч от местата, където са заложени препаратите.

Важно: Много често след унищожаване на плъхове е добре да се извърши и дезинфекция, тъй като гризачите са преносители на множество болестотворни микроорганизми.

Преди и след дератизация.

  • Приберете всички плодове, зеленчуци, млечни продукти и т.н. в трудно достъпни за плъховете места – шкафове, хладилници, високи рафтове и т.н.
  • Не пипайте и не размествайте препаратите, които са заложени срещу плъхове, а когато се наложи да ги преместите, задължително го направете с чисти латексови ръкавици за еднократна употреба.
  • Запушете всички видими дупки , които не сте забелязали от пръв поглед.

Гаранции при борба с плъхове.

  • Гаранциите ни при борба с плъхове зависят от броя, вида и числеността на гризачите, а също и от местоположението на обекта.
  • За да ви дадем конкретна гаранция е добре да се обработят всички помещения от засегнатия обект, ако сте в близост до открити тревни площи или поле, ще е най-добре да се третира и около обекта.
  • Даваме 100% гаранция, че използваните от нас препарати унищожават плъховете дори след еднократна консумация, но ако има висока популация от гризачи може да се наложат две последователни третирания в интервал от 10-20 дни.

Важно: наличието видимо на един плъх не означава, че няма други екземпляри, тъй като тези вредители живеят в колонии често надвишаващи 100 индивида.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>