Дървояди

dar-vojadБорбата с дървояди и дървесните червеи е една от най-трудните и специфични. Това се дължи на факта, че ларвите на тези насекоми, прекарват по-голямата част от живота си скрити дълбоко в дървесината. Много често остават да живеят по няколко години във вече изработени предмети – мебели, рамки за картини и др. До тази нелепа и нежелана ситуация се стига, когато се пропусне процеса по импрегнация на заразена с ларви дървесина, която никой не може да каже кога ще започнат да напускат.

Главната индикация за наличието им са отворените дупки в дървените вещи, както и специфичния скърцащ звук съпътстващ образуването им. От тези дупки в последствие излизат новите – вече възрастните насекоми, които на свой ред се разселват в друга дървена повърхност намираща се в близост.

Взимайки предвид гореописаните факти ви предлагаме метод за унищожаване на дървояди, който в зависимост от възрастта и степента им на заселеност, намалява популацията им от 50% до 70% и така спомага за увеличаване на живота на засегнатите дървени материали до няколко пъти. Освен това методът за защита от дървояди действа гарантирано в продължение на 1 година, като предотвратява разпространението им и по други дървени части.

Препаратът с който пръскаме е напълно безвреден за хора и животни и действа само когато е нанесен върху дървена повърхност засегната от дървесни червеи. Добре е да знаете, че колкото по дълго остане препаратът върху дървесината, толкова ще е по-добър ефекта от самото третиране. Заради това когато не е належащо не трябва да го отмивате. Освен това в закритите помещения върху препарата в много по-малка степен оказват влияние метеорологичните условия, което допринася още повече за положителния му ефект. За по-добър ефект след третирането е добре помещенията да се държат плътно затворени за около 2 часа.